Onze projecten
Volg ons
Steun ons

Projecten

De stichting heeft momenteel 2 projecten:

  1. Het financieel ondersteunen van het Ronald McDonald huis in Zwolle
  2. Jongeren zonder financiële mogelijkheden begeleiden en steunen bij (de bekostiging van) hun studie

Ad 1.

Stichting Heart of the Matter heeft als doel gesteld om € 50.000 in te zamelen voor het Ronald McDonald huis in Zwolle. Een substantieel bedrag, maar wel met een dankbare invulling. Dit geld is nodig om 1 van de 9 kamers dat het huis groot is te kunnen kopen voor onbepaalde tijd. Feitelijk zorgt de stichting hiermee dat het jaarlijks budget wordt gehaald, hetgeen ieder jaar weer een uitdaging is. Zeker in deze tijd van economische recessie.  Met behulp van deze bijdrage zorgen we er gezamenlijk voor dat gezinnen met een ernstig ziek of gehandicapt kind een thuissituatie kunnen creëren in nabijheid van het ziekenhuis in Zwolle (de Isala klinieken). De gezinnen worden daarbij bijgestaan door 70 enthousiaste vrijwilligers. Voor het zieke of gehandicapte kind is het een veilig gevoel de ouders in de buurt te hebben. 

Ad 2.

Stichting Heart of the Matter wil verder jongeren in de leeftijd van 17-25 jaar in de regio Zwolle-Nunspeet begeleiden met het vinden van een studie en een (gedeeltelijke) bekostiging daarvan. Het gaat hierbij om jongeren en/of de ouders die zelf geen financiële middelen hebben om een studie te bekostigen. Aangezien studies veelal 4 jaar duren, is het streven om 4 jaar lang tenminste € 10.000 per jaar in te zamelen met behulp van giften, voor een aantal jongeren die een studie doet. Hiervoor is ook al contact gezocht met Lambert Jongetjes. Lambert en een aantal andere vrijwilligers hebben de Stichting Begeleid Wonen in Nunspeet opgezet en begeleiden andere soortgelijke stichtingen in de regio. Het doel van de Stichting Begeleid Wonen is het bieden van huisvesting aan jongeren in de leeftijd van 17-25 jaar die zelfstandig willen wonen en die een vorm van woonbegeleiding nodig hebben. Deze jongeren hebben geen onderdak of lopen vast in hun thuissituatie, zijn gemotiveerd, accepteren begeleiding en hebben een dagbesteding (werken en/of leren). Doordat men dient te werken om de huisvesting en de begeleiding te betalen, is er vaak geen geld meer voor degenen die graag willen studeren. Hier wil Stichting Heart of the Matter graag uitkomst bieden, aangezien een studie deze jongeren een kans biedt om het leven weer op te pakken op weg naar zelfstandigheid in de maatschappij.