Onze projecten
Volg ons
Steun ons

 Weissensee 2012: 200km volbracht

Artikel op Veluweland.nl

Sinds 4 weken ben ik, Giliam Boogerd, aan het schaatsen om op 27 januari de tocht op de Weissensee te volbrengen ten behoeve van het Ronald McDonald huis in Zwolle. In 1e instantie ging ik voor 100km maar ik ga nu toch mijn best doen om 200km te schaatsen. Dat is ambitieus, ondanks het feit dat ik een sportfanaat ben. Schaatsen niet mijn “core quality” dus het zal afzien worden.

Via mijn stichting Heart of the Matter wil ik uiteindelijk EUR 50.000 inzamelen voor het Ronald McDonald huis in Zwolle. Een substantieel bedrag maar wel met een dankbare invulling. Met behulp van deze bijdrage zorgen we er gezamenlijk voor dat gezinnen met een ernstig ziek of gehandicapt kind een thuissituatie kunnen creëren in nabijheid van het ziekenhuis in Zwolle (de Isala klinieken). De gezinnen worden daarbij bijgestaan door 70 enthousiaste vrijwilligers.

Het volgen van de ontwikkeling kan via www.facebook.com/heartofthematterfoundation (zet de site op "like"), Twitter (@HeartoftheMatt1) of www.heartofthematterfoundation.com (nu live maar nog even zonder regelmatige updates). Onlangs ben ik nog bij Radio Nunspeet @sportmarathon geweest om het een en ander toe te lichten. Ik zal na 27 januari weer verslag doen bij het programma op de zaterdagmiddag.

Het 2e doel van de stichting is om regionaal jongeren uit minder kapitaalkrachtige gezinnen te helpen met het bekostigen van een studie ter verbetering van hun situatie en toekomst perspectief. Eveneens een dankbaar doel.

Mocht u geïnteresseerd zijn in de 2 doelen van de stichting, gaat u dan vooral naar facebook, twitter of de website toe. Mocht u vragen hebben of willen doneren, dan beantwoord ik die uiteraard graag via deze media.