Onze projecten
Volg ons
Steun ons

Stichting Heart of the Matter

Wat voor de een welvaart is, kan voor de andere een achteruitgang betekenen. Wat is nu echt belangrijk? Gezondheid is voor de meesten het belangrijkste. Met welvaart komt ook een bepaalde mate van stress en ontevredenheid. Welvaartsziektes als voorbeeld. Dit alles neemt niet weg dat we kunnen streven naar gelijkheid, naar het creeren van kansen voor mensen om hen dezelfde mogelijkheden te geven als die we zelf hebben gehad en hen op basis daarvan zelf keuzes te laten maken.

Op vele plekken in de wereld zamelt men geld in om andere mensen (en dieren) een beter bestaan te kunnen geven. We zoeken het daarbij vaak ver weg met Zuid-Afrika als actueel voorbeeld. Een goede bestemming aangezien er nog veel mensen zijn die hulp behoevend zijn en het een land is waar nog veel staat te gebeuren. Maar we kijken hierbij niet of we hetzelfde kunnen doen voor onze naasten, in ons eigen kleine land. “Heb je naasten lief”, is een tekst die slaat op het gezin en de naaste familie en vrienden maar ook op mensen die naast je leven, onbekenden. Toch is het aantal gevallen van mensen die onder de armoedegrens leven voldoende om te kunnen stellen dat ook in Nederland zelf de kansen voor kinderen nog niet gelijk verdeeld zijn. Daar wil de stichting Heart of the Matter een helpende hand bieden, met de toevoeging dat ze haar ogen niet sluit voor wat er in overige werelddelen nog aan hulp nodig is.

Missie

Stichting Heart of the Matter is opgericht om op regionaal niveau jongeren en gezinnen in de maatschappij een (financieel) steuntje in de rug te geven die dat nodig hebben.

Doelstelling

De doelstelling van de stichting is om materiele en immateriele ondersteuning te bieden aan minder kapitaalkrachtige gezinnen in binnen- en buitenland, in het bijzonder voor een bijdrage aan studie en opleidingen door kinderen in deze gezinnen en financiele ondersteuning van projecten en initiatieven, in het bijzonder in de gezondheidszorg ter verbetering van het welzijn van mensen.