Onze projecten
Volg ons
Steun ons

Het bestuur van stichting Heart of the Matter

Het bestuur van de stichting Heart of the Matter bestaat uit 3 leden:

• Giliam Boogerd (1977) - oprichter en voorzitter giliam@heartofthematterfoundation.com
• Robert Buis (1964) - secretaris
• Ruud Vosselman (1979) - penningmeester

Op deze wijze worden de belangrijkste functies binnen de stichting gescheiden. De bestuursleden hebben allen een sociale en maatschappelijke binding met Nunspeet. Daarnaast nemen de leden plaats in diverse netwerken, zowel lokaal als regionaal als ook landelijk. Op deze wijze wordt getracht een goede dekking te hebben qua potentiële donaties.

De stichting is gebouwd op vertrouwen. Dat neemt niet weg dat het (potentiële) donateurs vrij staat om de bovenstaande activiteiten te verifiëren. Hiervoor kan contact opgenomen worden met de volgende personen:

• Driek de Goede (Tamek Groep Accountants)
• Lianne Booijink (manager Ronald McDonald huis Zwolle)
• Lambert Jongetjes (Stichting Begeleid Wonen Nunspeet).